Akademija zabave i umetnosti O&M

Mjuzikl | Pevanje, gluma i scenski pokret

Politika privatnosti

1. Uvod

1.1 Mi smo posvećeni čuvanju privatnosti posetioca našeg veb sajta, korisnika servisa, individualnih klijenata i njihovih zaposlenih.

1.2 Ova politika privatnosti se primenjuje tamo gde smo mi u ulozi kontrole ličnih podataka, drugim rečima, tamo gde mi određujemo vrh i način obrade ličnih podataka.

1.3 Mi koristimo kolačiće na našem veb sajtu. Ukoliko kolačići nisu neophodni za pružanje usluga našeg veb sajta i servisa, mi ćemo te pitati za saglanost za korišćenje kolačića kada prvi put posetite naš veb sajt.

1.4 U ovom dokumentu „mi“, „nas“ i „naš“ se odnose na Akademiju zabave i umetnosti O&M. Više informacija o nama pogledajte paragraf 14.

2. Kredit

2.1 Ovaj dokument je kreiran koristeći predlog (šablon) Docular-a  https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy?swcfpc=1

3. Lični podaci koje prikupljamo

3.1 U ovom odelju 3 navodimo opšte kategorije ličnih podataka koje procesiramo i u slučaju da ti lični podaci nisu prikupljeni direktno od tebe, prezentujemo i informacije o izvorima i specifičnim kategorijama tih podataka.

3.2 Mi možemo obrađivati podatke u cilju stupanja u kontakt sa tobom („kontaktni podaci“). Kontaktni podaci mogu uključiti tvoje ime, e-mail adresu, broj telefona, poštansku adresu i/ili identifikacioni nalog na društvenim mrežama. Izvor kontaktnih podataka si ti ili tvoj poslavac. Ako se pojavi na našem veb sajtu koristeći nalog sa društvene mreže, elementi kontaktnih podataka dobijamo od relevantnog provajdera naloga na društvenoj mreži.

3.3 Mi možemo obrađivati veb sajt korisničke podatke („nalog podataka“). Nalog podaci mogu uključiti identifikator tvog naloga, ime, adresu e-pošte, poslovni naziv, datum kreiranja i modifikacije naloga, podešavanja za veb sajt i marketinške preferencije. Primarni izvor ovih podataka si ti i/ili tvoj poslavac, mada neki elementi kontaktnih podataka mogu biti generisani našim vebsajtom. Ako se pojavi na našem veb sajtu koristeći nalog sa društvene mreže, elementi kontaktnih podataka dobijamo od relevantnog provajdera naloga na društvenoj mreži.

3.4 Mi možemo obrađivati podatke u vezi sa transakcijama, uključujući kupovinu dobara i/ili usluge, koje si uneo/la na naš veb sajt ili preko našeg veb sajta („transakcioni podaci“). Transakcioni podaci mogu uključiti vaše ime, kontaktne detalje, detalje o vašoj platežnoj kartici (ili drugo) i transakcijske podatke. Izvor trasakcionih podataka si ti ili provajder tvog platnog servisa.

3.5 Možemo procesirati informacije sadržane u, ili, u vezi sa bilo kojom komunikacijom koju šalješ nama ili koju mi šalimo tebi („komunikacijski podaci“). Komunikacioni podaci mogu uključivati metadata sadržaj u vezi sa tvom komunikacijom. Naš vebsajt će generisati metadate u vezi sa komunikacijama preko vebsajtovog formulara za komunikaciju.

3.6 Mi možemo obrađivati podatke u vezi sa vašim korišćenjem našeg veb sajta i usluge („korisnički podaci“). Korisnički podaci mogu uključiti vašu IP adresu, geografsku lokaciju, tip pretraživača i verziju, operativni sistem, referentne izvore, dužinu posete, pregled stranice i veb sajt navigaciju, takođe informacije u vezi sa tajnim servisom. Izvor korisničkih podataka je naš analitički sistem praćenja.

4. Svrha obrade i pravni osnov

4.1 U ovom odelju 4, navodimo u koje svrše mi možemo obrađivati lične podatke i koja je pravna osnova za tu obradu.

4.2 Operacije – Mi možemo obrađivati tvoje lične podatke u obavljanju operativnosti našeg veb sajta, procesuiranja i ispunjavanja obaveza, pružanja naših usluga, isporuke proizvoda, generisanja procesa, kontrole troškova i procesa plaćanja u fakturama, troškovima plaćanja i kontrolisanju troškova. Pravna osnova za ovo procesiranje je naš legitimni interes, poimenice pravilne administracije našeg veb sajta, usluga i poslovanja.
4.3 Odnosi i komunikacije – Mi možemo procesirati kontaktne podatke, naloge podatke, transakcije podatke i/ili komunikacione podatke u vršenju upravljanja našim odnosima, komunikacije sa tobom isključivajući, prenoseći podatke, prenose komunikacije, direktno prenose komunikacije i marketinga, direktno prenose komunikacije i marketing. ili telefona, pružajući uslugu podrške i rukovanja žalbama. Pravna osnova za ovo procesiranje je naš legitimni interes, imenica komunikacije sa posetiocima našeg veb sajta, korisnicima usluga, individualnim klijentima i njihovim zaposlenjima, održavanje odnosa i pravilna administracija usluga našeg i veb sajta.

4.4 Direktan marketing – Možemo da koristimo kontaktne podatke, podatke o nalogu i/ili transakcije podataka u vrhu kreiranja, ciljanja i komunikacija direktnim marketingom preko e-pošte, SMS-a, pošte i/ili faksa i direktnog kontakta telefonom u službi. Pravni osnov za ovo procesiranje je vaš pristanak.

4.5 Istraživanje i analiza – Mi možemo procesirati korisničke podatke i /ili transakcije podataka u skrhu istraživanja i analize korišćenja našeg veb sajta i usluga, kao i druge interakcije sa našim veb sajtom. Pravni osnov za ovo procesiranje je naš legitimni interes, poimenuće nadzor, podrška, poboljšanje i obezbeđenje našeg veb sajta, usluga i generalnog poslovanja.

4.6 Vođenje podataka – Mi možemo procesirati tvoje lične podatke u vrhu kreiranja i održavanja naše baze podataka, rezervnih kopija naših baza podataka i generalno naših poslovnih knjiga. Pravni osnov za ovo procesiranje je naš legitimni interes, poimenuće osiguranje dostupnosti informacija neophodnih za pravilno i efikasno vođenje našeg poslovanja u skladu sa ovom politikom privatnosti.

4.7 Bezbednost – Mi možemo procesirati tvoje lične podatke u vrhu bezbednosti i prevencije prevara i drugih kriminalnih aktivnosti. Pravni osnov za ovo procesiranje je naš legitimni interes, poimenice zaštite našeg veb sajta, usluga i poslovanja i zaštite drugih.

4.8 Osiguranje i upravljanje rizicima – Mi možemo procesirati tvoje lične podatke tamo gde je neophodno u cilju dobijanja ili održavanja polise osiguranja, upravljanja profesionalcima/rizicama. Pravni osnov za ovo procesiranje je naš legitimni interes, poimenice pravilna zaštita našeg poslovanja od rizika.

4.9 Pravna potraživanja – Mi možemo procesirati tvoje lične podatke tamo gde je neophodno uspostavljanje, ostvarenje ili odbrana pravnih potraživanja, kako na sudskim procesima tako i na vansudskim pitanjima. Pravni osnov za ovo procesiranje je naš legitimni interes, poimenice zaštite i utvrđivanje naših zakonskih prava, vaših zakonskih prava i zakonskih prava drugih.

4.10 Pravno usklađivanje i vitalni interesi – Mi takođe možemo procesirati tvoje lične podatke tamo gde je neophodno usklađivanje sa zakonskim obavezama koje se odnose na nas ili u cilju drugih interesa i društvenih interesa i fizičkih lica.

5. Prosleđivanje tvojih ličnih podataka drugima.

5.1 Mi možemo dobiti tvoje lične podatke našem osiguravaču i/ili profesionalnim savetnicima ukoliko je u razumnoj meri neophodno u svrhu dobijanja ili održavanja pokrivenosti osiguranjem, upravljanja i savetovanja rizicima.

5.2 Vaši lični podaci biće u skladištu u našoj bazi podataka na serverima našeg hosting provajdera identifikovanog na https://www.eunethosting.com

5.3 Pored izloženih svrha prosleđivanja tvojih ličnih podataka u ovom odelju 5, mi možemo da pratimo tvoje lične podatke i tamo gde je neophodno u svrsi usklađivanja sa zakonskim obavezama i fizičkim interesima u vezi sa interesima ili interesima u vezi sa pravnim licima. Možemo takođe pratiti tvoje lične podatke tamo gde je neophodno uspostavljanje, ostvarenje ili odbrana pravnih potraživanja, kako na sudskim procesima tako i na vansudskim pravima.

6. Međunarodno prosleđivanje tvojih ličnih podataka

6.1 U ovom odelju 6, mi pružamo informacije o okolnostima pod kojima tvoji lični podaci mogu biti prosleđeni trećoj državi po srpskom i/ili zakonu EU o zaštiti podataka.

6.2 Mi možemo da prosledimo tvoje lične podatke iz evropske ekonomske zone (European Economic Area) (EEA) u Srbiji i procesuiramo te lične podatke u Srbiji u cilju sprovođenja ove politike do privatnosti, što može da utiče na to da utiče na privatnost. perioda u kome Srbija nije tretirana kao treća zemlja po zakonu EU o zaštiti podataka ili beneficira od odluke o usklađenosti sa EU zakonom o zaštiti podataka; i mi možemo da prosledimo tvoje lične podatke iz Srbije u evropsku ekonomsku zonu (European Economic Area) (EEA) i procesuiramo te lične podatke u EEA u vrhu ove politike privatnosti, što može da se omogući da se stranama omogući i to može da se omogući da se omogući perioda u kojem EEA države nisu tretirane kao treća zemlja po zakonu Srbije o zaštiti podataka ili beneficiranju od odluke o usklađenosti sa zakonom Srbije o zaštiti podataka.

6.3 Ti primaš saznanje da lični podaci koji su prošli za javno objavljivanje na našem veb sajtu ili servisu, mogu biti dostupni preko interneta širom sveta. Mi ne možemo sprečiti korišćenje (ili zloupotrebu) takvih ličnih podataka od strane drugih.

7. Održavanje i brisanje ličnih podataka

7.1 U ovom odeljku 7 su izložena politika i procedure održavanja podataka, koje su projektovanje tako da obezbeđuju da se mi održavamo zakonskim obavezama u vezi sa zadržavanjem i brisanjem ličnih podataka.

7.2 Lični podaci koje procesiramo u bilo kojoj svrsi ili svrše neće biti zadržani duže nego što je neophodno toj svrsi ili svrhama.

7.3 Mi ćemo zadržati tvoje podatke kako je navedeno ovde:

(a) kontaktni podaci će biti zadržani u periodu najmanjem od 30 dana od kontakta između tebe i nas, maksimalno u periodu od 12 meseci od tog datuma;

(b) nalog podaci će biti zadržani u periodu najmanjem od 12 meseci od zatvaranja relevantnog naloga, maksimalno u periodu od 24 meseca od tog datuma.

(c) transakcioni podaci će biti zadržani u periodu najmanjem od 24 meseca od zatvaranja relevantnog naloga, maksimalno u periodu od 36 meseci od tog datuma.;

(d) komunikacioni podaci će biti zadržani u periodu najmanjem od 30 dana od datuma održane komunikacije, maksimalno u periodu od 12 meseci od tog datuma;

(e) korisnički podaci će biti održani 12 meseci počevši od datuma prikupljanja tih podataka.

7.4 Bez obzira na odredbe u ovom odeljenju 7, i možemo zadržati tvoje lične podatke tamo gde je održavanje neophodno u svrsi usklađivanja sa zakonskim zakonskim obavezama koje se odnose na druge interese i interese građana i građanska lica.

8. Tvoja prava

8.1 U ovom odelju 8 navodimo prava koja imate po zakonu o zaštiti podataka.

8.2 Tvoja osnovna prava po zakonu o zaštiti podataka su:

(a) pravo na pristup – možeš tražiti kopije tvojih ličnih podataka;

(b) pravo na ispravak – možeš tražiti od nas da ispravimo netačne lične podatke i da kompletiramo nekompletne lične podatke;

(c) pravo na brisanje – možeš tražiti brisanje tvojih ličnih podataka;

(d) pravo na ograničenje procesa – možeš tražiti od nas da ograničimo procesiranje tvojih ličnih podataka;

(e) pravo na prigovor procesuoniranju – možeš razgovarati proceseoniranje tvojih ličnih podataka;

(f) pravo na prenosivost podataka – možeš tražiti da dostavimo tvoje lične podatke druge organizacije ili tebe;

(g) pravo žalbe nadzornom telu – možeš priložiti žalbu u vezi sa procesiranjem tvojih ličnih podataka; i

(h) pravo na povlačenje saglasnosti – utoliko što je pravna osnova naše obrade tvojih ličnih podataka pristanak, možeš povući svoj pristanak.

8.3 Ova prava podležu određenim ograničenjima i izuzecima. O pravima čiji su predmet podaci više možeš saznati ovde:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en

i

https://arhiva.mpravde.gov.rs

8.4 Ti možeš ostvariti bilo koje od tvojih prava u vezi sa ličnim podacima, u pismenoj formi koristi naše kontakt podatke navedene u nastavku teksta.

9. O kolačićima (eng. cookies)

9.1 Kolačić je fajl koji sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koji veb-server šalje veb-pretraživaču i pretraživač ga čuva. Zatim se identifikator nalazi nazad serveru svaki put kada traži traži stranicu od servera.

9.2 Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići: trajan kolačić će se sačuvati u veb pretraživaču i ostati validan do postavljenog datuma isteka, osim ako ga korisnik ne izbriše pre datuma isteka; kolačić sesije, s druge strane, ističe na kraju korisničke sesije, kada je veb pretraživač zatvoren.

9.3 Kolačići ne smeju održavati nikakve podatke koji lično identifikuju korisnika, ali lični podaci koji o vama skladištu mogu biti povezani sa podacima koji su u skladištu i dobijeni iz kolačića.

10. Kolačići koje mi koristimo

10.1 Koristimo kolačiće za sledeće svrhe:

(a) personalizacija – kolačići koristimo za skladištenje podataka o vašim željama i za prilagođavanje naše veb stranice za tebe (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: kolačići performansi);

(b) bezbednost – kolačići koristimo kao element sigurnih mera koje se koriste za zaštitu korisničkih naloga, uključujući sprečavanje prevare i zloupotrebu pristupačnih podataka naloga, te za zaštitu naše veb stranice i usluge u opštem slučaju (koristi se korišćenjem sajta i usluga u opciji). kolačići);

(c) oglašavanje – koristimo kolačiće kako bismo nam pomogli da pokažemo oglase koji će biti relevantni za tebe (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: analitički kolačići);

(d) analiza – koristimo kolačiće kako bismo nam pomogli da analiziramo upotrebu i performanse naše veb stranice i usluge (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: analitički kolačići);

i

(e) prihvatanje kolačića – koristimo kolačiće za skladištenje tvojih postavki u odnosu na upotrebu kolačića u opštem smilsu (kolačići koji se koriste u tu svrhu su: neophodni kolačići).

11. Kolačići koji koriste naši pružaoci usluga

11.1 Naši pružaoci usluga koriste kolačiće i oni se mogu skladištiti na vašem računu kada posetite našu veb stranicu.

11.2 Mi koristimo Gugl analitiku (eng. Google Analitics). Gugl analitika prikuplja informacije o korišćenju našeg veb sajta pomoću kolačića. Prikupljene informacije se koriste za izradu izveštaja o korišćenju našeg veb sajta. Više možete saznati kako Gugl koristi informacije ako posetite https://www.google.com/policies/privacy/partners/

i možete pregledati Guglovu politiku privatnosti na https://policies.google.com/privacy

12. Upravljanje kolačima

12.1 Većina pretraživača omogućava ti odbijanje prihvatanja kolačića i brisanje kolačića. Načini za to razlikuju se od pretraživača do pretraživača i od verzije do verzije. Ažurne informacije o blokiranju i brisanju kolačića možete dobiti putem ovih linkova:
(a) https://support.google.com/chrome/

(b) https://support.mozilla.org/en-US

(c) https://help.opera.com/en/

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/

(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari

i

(f) https://support.microsoft.com/en-gb/help/

12.2 Blokiranje svih kolačića negativno će uticati na upotrebu mnogih veb stranica.

12.3 Ako blokiraš kolačiće, nećeš moći koristiti sve funkcije na našoj veb stranici.

13. Amandmani

13.1 Ovu politiku privatnosti možemo povremeno ažurirati objavljivanjem novih verzija na našoj veb stranici.

13.2 Povremeno bi trebalo proveravati ovu stranicu kako biste bili sigurni da ste zadovoljni bilo kakvim promenama ovih pravila.

13.3 O promenama ovih pravila možemo te obavestiti e-mailom.

14. Naši detalji

14.1 Ova veb stranica je u vlasništvu i njome Akademija zabave i umetnosti O&M.

14.2 Registrovani smo u Srbiji pod matičnim brojem MB28093829, naše registrovano sedište je na adresi Akademija zabave i umetnosti O&M, Vojvode Bojovića 8a, Novi Sad, Srbija.

14.3 Naše glavno mesto poslovanja je na gore navedenoj poštanskoj adresi.

14.4 Možeš nas kontaktirati:

(a) poštom, preko gore navedene adrese;

(b) koristi kontakt formular na našem veb sajtu;

(c) telefonom, preko broja objavljenog na našem veb sajtu: ili

(d) e-mailom, preko e-maila objavljenog na našem veb sajtu.

Pin It on Pinterest

Share This