O&M Akademija

DOBRODOŠLI U SVET OTKRIVANJA MOGUĆNOSTI VAŠE DECE I USMERAVANJU
KA ZDRAVIM IZBORIMA KROZ KULTURU I STVARALAŠTVO.

Kontaktirajte nas

  PEVANJE

  Home  /  PEVANJE

  zašto pevanje?

  Pevanje na Akademiji zabave i umetnosti O&M predstavlja značajnu aktivnost koja podrazumeva grupni rad, ali sa obaveznim individualnim pristupom, koji je prilagođen uzrastu, potrebama i mogućnostima pevača. Osim grupnih časova, realizujemo i individualne časove pevanja.

  Kontrola vokalnog aparata je uslov za kvalitetno izvođenje, a postiže se redovnim radom, putem savremenih tehnika i metoda rada, na pravilnom disanju, radom na intoniranju, razvijanjem melodijskog i harmonskog sluha, širenju vokalnog registra, ali i vežbama za razvijanje motorike i osećaja za ritam.

  Kroz zabavan, ali predan rad, pevač na našim aktivnostima stiče definisanu vokalnu tehniku i postiže rezultate na umetničkom nivou, a pritom ima priliku da uz stručno vođenje savlada širok opus najzahtevnijih pesama iz oblasti umetničke i odabrane kvalitetne, popularne vokalne i vokalno-scenske umetnosti.

  solo pevanje 9-24g

  vokalna tehnika, pripreme za javne nastupe, festival, show programe, rad na scenskom nastupu, jačanje samopouzdanja za solističke nastupe.