O&M Akademija

DOBRODOŠLI U SVET OTKRIVANJA MOGUĆNOSTI VAŠE DECE I USMERAVANJU
KA ZDRAVIM IZBORIMA KROZ KULTURU I STVARALAŠTVO.

Kontaktirajte nas

  GLUMA i Scenski pokret

  Home  /  GLUMA i Scenski pokret

  Zašto gluma?

  Gluma ima veliki spektar pozitivnog delovanja na kvalitetan razvoj ličnosti dece, a zahvaljujući savremenim tehnikama rada, teatar je sve prisutniji u rešavanju problema sa kojima se susreću današnja deca, najviše u kolektivima. Rad nastavnika uključuje metode I tehnike dramske pedagogije(vaspitna drama I vaspitno pozorište), te osnove glumačkog izraza, scenski govor, improvizacije I igranje uloga, a poseban značaj se pridaje podsticanju I razvoju kreativnosti.
  Gluma razvija koncentraciju, oštroumnost , samopouzdanje i neguje maštovitost.
  Kroz vežbe dikcije podstiče se pravilan govor i izražajnost. Dramsko vaspitanje pomaže deci i mladima da izraze svoja osećanja, stavove , lične sposobnosti i sklonosti, da razviju društvenu svest i bolje shvate medjuljudske odnose. U zavisnosti od uzrasne grupe , svaki polaznik dobija priliku da se kreativno izrazi, fizički aktivira i društveno se angažuje kroz direktno učešće u performansima, predstavama, koncertu, javnim nastupima.

  gluma i scenski pokret

  Nastava glume podrazumeva dvočas, 2x 60min.

  Čas glume +1 čas scenskog pokreta.

  Uzrasne grupe  6 -8,5g, 9-12g, 12-15,16

  U zavisnostii od uzrasta, program obuhvata:

  Dikcija i glumačke vežbe

  Osnove pozorišne i filmske glume

  Pripreme i realizacija predstava, performansa

  Snimanje, skečevi

  Radiodrama

  Scenski pokret uz muziku, prilagodjen je uzrastu i nastavi glume.

  Za najmladji uzrast, uveli smo i gimnastiku kao fizičku aktivnost